close
loading

MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: 785 458 926

ksiegowosc.stasiak@gmail.com

USŁUGI KSIĘGOWE I PODATKOWE
 prowadzenie ewidencji ryczałtowych;
 prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług;
 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności;
 sporządzanie deklaracji podatkowych PIT CIT VAT;
 wykonywanie analiz finansowych;
 opracowywanie zakładowego planu kont;
 opracowywanie zasad polityki rachunkowości;

 

 

USŁUGI W ZAKRESIE KADR I PŁAC
 prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo- płacowej;
 obsługa umów cywilno- prawnych;
 prowadzenie akt osobowych pracowników i bieżąca obsługa pracowników;
 obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS;

 

 

USŁUGI DODATKOWE
 sporządzanie dokumentacji cen transferowych;
 analiza umów lub innych dokumentów pod względem poprawności oraz optymalizacji podatkowej;
 sporządzanie biznes- planów;
 przygotowywanie dokumentacji do KRS;
 pomoc przy otwarciu działalności gospodarczej; sporządzenie wymaganych dokumentów;

sporządzanie dokumentacji RODO.

 

 

 

  

 

 

DANE FIRMY:

Biuro Rachunkowe Liliana Stasiak

ul. Sportowa 2/19, 88-300 Mogilno

telefon:

785 458 926

e-mail:

ksiegowosc.stasiak@gmail.com